فروشگاه مبین پاسارگاد متعلق به شرکت تعاونی آینده داران مبین پاسارگاد جهت ارائه کالا به قیمت های نزدیک به عمده فروشی شروع به کار نموده است.

این فروشگاه در حال حاضر با 2 شعبه فیزیکی در تهران شروع به کار نموده است و امیدوار است تا بتواند باری هر چند جزئی از دوش مصرف کنندگان بردارد.