سفارش اداری

خرید برای ادارات و شرکت های خود را با فاکتور رسمی انجام دهید.

واحدهای پشتیانی و تدارکات سازمان ها، ادرات و شرکتها می توانند برای خرید با شماره 02144818843 تماس حاصل کرده و ضمن معرفی خود، نیازهای خود را مطرح نمایند تا به فوریت اقلام درخواستی تهیه و به همراه فاکتور رسمی برای آنها ارسال گردد.

هیچ محدودیتی در سفارش وجود ندارد و حتی برای یک بسته چای نیز شما می توانید فاکتور رسمی درخواست نمایید.