درباره ما

تعاونی آینده داران مبین پاسارگاد

تامپکو


فروشگاه مبین پاسارگاد متعلق به تعاونی آینده داران مبین پاسارگاد، به عنوان تعاونی پرسنل شرکت نفت پاسارگاد افتخار دارد تا در راستای ایجاد رفاه حداکثری در جامعه و همچنین ذینفعان ارزشمند خود، کالاهایی را به صورت تخفیف دار و با قیمت مناسب عرضه می نماید.

خرید برای عموم آزاد بوده و موجب افتخار است.

این تعاونی با 3 شعبه در شهر تهران فعالیت خود را آغاز نموده است و با برنامه ریزی های صورت گرفته طی 2 سال آینده در شهرهای آبادان، اراک، بندرعباس، تبریز، تهران و شیراز دیگر شعبات خود را دایر نماید.